Tyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Map Geo

Tyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew – tyczenie wykonuje się celem przeniesienia planu budynku na działkę budowlaną. Jest to zespół czynności geodezyjnych, polegający na wyznaczeniu w obszarze działki punktów, których położenie w układzie odniesienia jest określone, a następnie odpowiednie oznaczenie tych punktów. W jaki sposób wykonuje się tyczenie budynków?

Przede wszystkim, należy uzyskać niezbędną dokumentację, która pozwoli na rozpoczęcie budowy. Mowa tu o pozwoleniu na budowę. Następnie zatrudniamy geodetę uprawnionego, który zajmie się realizacją tego zadania od strony praktycznej. Tyczenie budynku obejmuje także prace pomiarowe wykonywane na terenie działki.

Zajmuję się kompleksowym tyczeniem budynków na terenie Starogardu Gdańskiego, Tczewa i całego województwa pomorskiego.

Tyczenie osi budynku

Tyczenie (lub wytyczenie) budynku to inaczej dokładne odwzorowanie położenia budynku na powierzchni działki. Tyczenie osi budynku to wyznaczenie przez geodetę osi budynku na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu oraz rzutu fundamentów. Innymi słowy, jest to proces przeniesienia wszystkich najbardziej istotnych wymiarów z planu na teren. 

Tyczenie osi konstrukcyjnych budynku

Proces tyczenia odbywa się poprzez zaznaczenie na działce drewnianymi kołkami narożników oraz punktów przecięcia osi konstrukcyjnych budynku. Osie konstrukcyjne w projekcie są opisane literami A, B, C, D, … oraz cyframi. Wyznaczają one krawędzie lub środek ścian fundamentowych. Podczas tyczenia osi konstrukcyjnych budynku powinien znajdować się na miejscu zarówno geodeta, jak i kierownik budowy.

Tyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Geodeta Map Geo
Tyczenie budynków Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Map Geo

Tyczenie budynku metodą biegunową

Metoda biegunowa to jedna z metod tyczenia budynku obok takich metod, jak:

  • metoda wcięcia kątowego w przód,
  • metoda przecięć,
  • metoda ortogonalna,
  • metoda trygonometryczna.

Tyczenie budynku metodą biegunową polega na wyznaczeniu stanowiska pomiarowego, żeby potem odłożyć kąt biegunowy od kierunku odniesienia i wreszcie odmierzyć odległości wzdłuż ramienia kąta biegunowego.

Tyczenie budynku w terenie

Tyczenie budynku w terenie to etap poprzedzający budowę. Dokonać tyczenia powinien uprawniony geodeta, a sam proces musi być odnotowany w dzienniku budowy wraz z podaniem daty tyczenia i podpisem geodety. Bez tego nie można formalnie ukończyć budowy.

Podczas tyczenia budynku w terenie geodeta wyznacza umiejscowienie budynku względem innych punktów odniesienia, takich jak np. granice działki oraz inne elementy charakterystyczne otoczenia, jak również względem stron świata.

Wytyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Map Geo
Tyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Usługi geodezyjne Map Geo

Tyczenie budynku krok po kroku

Wytyczenie budynku dobrze jest wykonywać już po wstępnym wykopie, żeby wytyczone granice nie zostały zniszczone. Tyczenie budynków powinno być sprawdzane dla pewności jeszcze przez kierownika budowy oraz wykonawcę.

Tuż po kupnie działki i otrzymaniu pozwolenia na budowę trzeba skontaktować się z uprawnionym geodetą i zgłosić się do niego z projektem budynku. Przed tyczeniem w terenie geodeta przygotowuje opracowanie projektu i materiały niezbędne do pracy. Potem następuje proces tyczenia metodą wybraną przez geodetę. Dowodem realizowania inwestycji jest szkic tyczenia, który przygotowuje uprawniony geodeta.

Tyczenie budynku - cena

Koszt tyczenia budynku może się wahać i zależeć od kilku czynników indywidualnych. Chcesz poznać dokładny koszt tyczenia? 

Zadzwoń, chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

Tyczenie budynku Starogard Gdański / Pruszcz Gdański / Tczew

Technologia

Wykorzystuję pomiary najnowocześniejszym sprzętem.

Biegłość

Doskonale znam obowiązujące przepisy.

Rzetelność

Sprawnie, szybko i rzetelnie wykonuję każde zlecenie.

Kontakt

Dobry kontakt z Klientami to mój priorytet.