Tyczenie budynków wykonuje się celem przeniesienia planu budynku na działkę budowlaną. Jest to zespół czynności geodezyjnych, polegający na wyznaczeniu w obszarze działki punktów, których położenie w układzie odniesienia jest określone, a następnie odpowiednie oznaczenie tych punktów. W jaki sposób wykonuje się tyczenie budynków?

Przede wszystkim, należy uzyskać niezbędną dokumentację, która pozwoli na rozpoczęcie budowy. Mowa tu o pozwoleniu na budowę. Następnie zatrudniamy geodetę uprawnionego, który zajmie się realizacją tego zadania od strony praktycznej. Tyczenie budynku obejmuje także prace pomiarowe wykonywane w terenie działki.