Podział geodezyjny nieruchomości Map Geo Pruszcz Gdański plan

Podział geodezyjny nieruchomości Pruszcz Gdański – to taki podział, w skutek którego zmieniona zostaje struktura parceli. W jego wyniku jedna nieruchomość zostaje podzielona na dwie lub więcej części, a każda z części zyskuje nowy numer ewidencyjny.
Podziału nieruchomości dokonać może tylko geodeta uprawniony do tej czynności, a następnie podział musi zostać zatwierdzony przez miejscowy organ decyzji administracyjnych. 

Map-Geo prowadzi działalność obejmującą usługi podziału działki w Starogardzie Gdańskim i okolicy. 

Zapraszamy do kontaktu.

Jak długo trwa podział geodezyjny działki?

Podział geodezyjny nieruchomości Pruszcz Gdański – proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, a długość jego trwania jest zależna od wielu czynników. Poniższe kwestie należy zbadać przed przystąpieniem do wykonania podziału geodezyjnego: 

 • wielkość działki, 
 • rodzaj terenu, 
 • plan zagospodarowania,
 • stan prawny,
 • istniejąca dokumentacja dotycząca nieruchomości 

Im więcej zmiennych w sprawie, tym dłużej może trwać procedura.

Podział geodezyjny nieruchomości rolnej, leśnej, budowlanej Map Geo Pruszcz Gdański
Map Geo podział geodezyjny nieruchomości Pruszcz Gdański

Podział geodezyjny nieruchomości Starogard Gdański

Podział działek geodezyjny lub ewidencyjny oznacza wydzielenie z nieruchomości gruntowej jakieś jej części, która może stanowić odrębną własność. Tryb geodezyjny dotyczy działek o powierzchni większej niż 0,3000 ha.

Można dokonać zwykle bez problemu podziału geodezyjnego działki zabudowanej, jednak trudności pojawiają się przy próbie podziału działki rolnej lub leśnej. Zasady podziału nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Podział geodezyjny działki rolnej i leśnej

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym nieruchomościami rolnym są nazywane te nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty leśne to grunty:

1) określane jako lasy w przepisach o lasach,

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej

3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.

Podział geodezyjny działki rolnej i leśnej może nastąpić tylko wówczas gdy konieczne jest wydzielenie na nich gruntów pod drogę lub wyodrębnienie działek o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. 

Podział geodezyjny nieruchomości plan Map Geo Pruszcz Gdański
Map Geo podział geodezyjny nieruchomości rolnej, leśnej, budowlanej Pruszcz Gdański

Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej

Działka budowlana to, według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,” zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.”

Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej – podział geodezyjny nieruchomości Pruszcz Gdański. 

Podział geodezyjny działki zabudowanej wykonuje się w celu, np.:

 • wyodrębnienia działki budowlanej,
 • zniesienia współwłasności działki zabudowanej co najmniej dwoma budynkami,
 • wyodrębnienia części działki, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte zgodnie z prawem
 • realizacji roszczeń do części działki,
 • wydzielenia części nieruchomości pod budowę drogi publicznej, linii kolejowej lub inwestycji pod budowę terenu zamkniętego lub lotniska.

Podział geodezyjny działki procedura

Procedura podziału geodezyjnego działki zaczyna się od złożenia na ręce geodety właściciel lub użytkownik wieczysty działki. Do wniosku należy załączyć jeszcze następujące dokumenty:

 • tytuł prawny do nieruchomości,
 • wyrys i wypis z katastru nieruchomości,
 • opinię konserwatora zabytków (tylko w przypadku nieruchomości znajdującej się na gruntach wpisanych do rejestru zabytków).

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z geodetą, który poinformuje o dalszych krokach i przebiegu procesu. Jeśli szukasz dobrego geodety do podziału geodezyjnego nieruchomości na terenie Pruszczu Gdańskiego i okolic – skontaktuj się z nami.

Map Geo podział geodezyjny nieruchomości rolnej, leśnej, budowlanej Pruszcz Gdański projekt

Podział geodezyjny działki cena

Podział geodezyjny działki – cena zależy tu od indywidualnego przypadku klienta. Podział działek wiąże się z szeregiem prac, których dokonuje geodeta. Wiąże się to z wykonaniem wstępnego planu podziału, złożeniem projektu do organu administracyjnego, samego podziału nieruchomości i w końcu złożenia dokumentacji do właściwego organu geodezyjno-kartograficznego. Zwykle mówi się o kwocie około 2000 złotych, ale najlepiej skonsultować się z geodetą i porozmawiać o konkretnej sytuacji. Zadzwoń i poznaj więcej szczegółów.