Inwentaryzacja powykonawcza – to usługa wykonywana przez geodetę po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Polega ona na sporządzeniu aktualnej dokumentacji, określającej rozmieszczenie przestrzenne wszystkich elementów zagospodarowania terenu. 

Wykonanie inwentaryzacji to standardowa procedura, obowiązkowa dla wszystkich obiektów, które uzyskały pozwolenie na budowę.

Pracę rozpoczynamy od wykonania pomiarów zarówno nowopowstałych, jak i modernizowanych budynków. Następnie, zebrane wartości przenosimy na mapę inwentaryzacji powykonawczej. 
Pozwoli nam to, na zweryfikowanie zgodności nowopowstałego budynku z projektem. 

Sporządzoną dokumentację Geodeta dostarcza do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, celem aktualizacji wpisów w: ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Kopię dokumentacji otrzymuje także właściciel budynku.