Budynek użyteczności publicznej to nie tylko urząd. To taki budynek, w którym może przebywać jednocześnie wiele osób. Takimi obiektami mogą być np.: banki, galerie, szkoły, teatry, sądy, kina, itp. To bez wątpienia miejsca, które każdy odwiedza praktycznie każdego dnia.

Budynki użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej może być rozumiany jako budynek przeznaczony na takie potrzeby, jak:

Wymiar sprawiedliwości

Administracja publicznej

Kultura

Kult religijny

Szkolnictwo, oświata

Wychowanie

Gastronomia

Turystyka

Sport

Bankowe

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne

Socjalne

Budynek użyteczności publicznej - wymagania jakie musi spełniać?

Budynki użyteczności publicznej powinny spełniać pewne wymagania, związane z takimi przepisami jak: ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przeciwpożarowej, spełniać normy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, itd. Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa także wymogi techniczne, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej. Poniżej przedstawiamy 4 najważniejsze wymogi, które musi spełniać każdy budynek.