Budynek mieszkalny według ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), art. 3 – to budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym budynek mieszkalny stanowi samodzielną całość. Ten rodzaj budynku jest trwale połączony z gruntem, posiada fundamenty i dach oraz wydzielają go z przestrzeni przegrody budowlane, tj. ściany.

Budynek mieszkalny - wyposażenie

Projekt i wykonanie obiektu mieszkalnego, muszą odpowiadać wymaganiom wynikającym z usytuowania i przeznaczenia budynku. Budynek mieszkalny powinien przede wszystkim zostać wyposażony w dostęp do:

Instalacja wodna

Instalacja grzewcza

Instalacja elektryczna

Miejsce do gromadzenia odpadów

Odprowadzanie ścieków

Inne - zawarte w przepisach