Budowla – definicja budowli została opracowana w prawie budowlanym (art. 3 pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333) i zgodnie z nią budowla oznacza każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury.

Budowla - słownik geodezyjny

Co jest budowlą?

Budowlą określa się różne rodzaje obiektów budowlanych z wyłączeniem budynku i obiektu małej architektury. Budowlą jest więc np. lotnisko, oczyszczalnia ścieków, obiekt liniowy, wiadukt, most, estakada, fortyfikacja, zbiornik składowisko odpadów, cmentarz czy tunel. Szczegółowo określają to zapisy w ustawie Prawo Budowlane.